23 Авг

Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с подкрепата на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”

                Проект BG16RFOP002-2.073-3681 Главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 Бенефициент:ТОПСТРОЙ ЕООД Обща стойност: 10 000 лв., от които 8500 лв. европейско и 1500лв. национално съфинансиране. Начало: 14.07.2020г. Край: 14.10.2020 г.