23 Авг

Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с подкрепата на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект BG16RFOP002-2.073-3681

Г
лавна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Бенефициент:ТОПСТРОЙ ЕООД

Обща стойност: 10 000 лв., от които 8500 лв.
европейско и 1500лв. национално съфинансиране.

Начало: 14.07.2020г.
Край: 14.10.2020 г.